Cloud MPP2

Cloud computing ili računarstvo u oblacima je platforma koja je našla svrhu i primenu u različitim oblastima poslovanja, pogotovo poslednjih godina, kada je rad na daljinu uslov za uspešno poslovanje.

U saradnji sa svojim partnerima, PS.IT je omogućio korišćenje poslovno-računovodstvenog programa edicije MPP2 u Cloud-u.

Cloud opcija korišćenja programa MPP2 predstavlja odgovor na zahteve korisnika koji imaju potrebu da evidenciju u programu MPP2 vrše sa udaljenih lokacija, da se svi podaci slivaju na jedno mesto i budu na bezbednoj lokaciji, a da to ne zahteva investiciju u smislu nabavke novih servera i postavljanja mrežne infrastrukture.

PS.IT je u saradnji sa partnerima omogućio korišćenje svih funkcionalnosti programa MPP2  i na Cloud platformi. Na ovaj način korisnicima programa MPP2 pružena je mogućnost da:

  • rade sa udaljenih lokacija u programu MPP2;
  • koriste bazu podataka koja se nalazi na Cloud serveru;
  • koriste bazu podataka koja se nalazi na Cloud serveru;
  • koriste bazu podataka koja se nalazi na Cloud serveru;
  • koriste bazu podataka koja se nalazi na Cloud serveru;

Sistem rada MPP2 u Cloud-u je isti kao i kad se baza programa MPP2 nalazi na lokalnim serverima korisnika programa. Na klijentskim računarima se instalira klijentska verzija programa i preko VPN-a povezuje se sa serverskom instalacijom MPP2 i bazom podataka koja se nalazi na Cloud serveru.
Ovakav način povezivanja klijenata sa Cloud serverom ima svojih prednosti koja se ogleda u tome što je korisnicima programa ostavljena mogućnost da se opredele da li žele da izvrše instalaciju izmena programa i zato što je moguće lakše izvršiti i upravljati doradama programa koje su namenski razvijane za korisnika.

Kompanije sa kojim PS.IT sarađuje u pogledu postavljanja MPP2 na njihovim Cloud platformama su: