MPP2 – jednostavno i efikasno rešenje za elektronsko fakturisanje

Od 1. januara 2023. počinje potpuna primena Zakona o elektronskom fakturisanju. To je krajnji rok da privredni subjekti sasvim pređu na razmenu e-faktura preko Sistema elektronskih faktura (SEF) kojim upravlja Ministarstvo finansija.

Softversko rešenje „Mali poslovni programi“ (MPP2) obezbeđuje jednostavno i efikasno upravljanje e-fakturama u skladu sa propisima i potrebama Vašeg poslovanja.

Koristite mnogobrojne prednosti i mogućnosti upravljanja finansijskim dokumentima u MPP2. Uz to, na raspolaganju Vam je ugrađeno izdavanje e-faktura na sve zakonom propisane načine.

 • Bez ikakvih dodatnih troškova:
  • Uvozom i izvozom e-računa u formatu XML fajla
  • Automatskim direktnim povezivanjem programa sa SEF-om
 • Automatski preko ovlašćenog informacionog posrednika (servis Moj-eRačun).

Automatsko povezivanje MPP2 sa SEF-om, omogućava razmenu i praćenje e-faktura bez potrebe da pristupate državnom SEF portalu i da na njemu ručno obavljate operacije sa e-fakturama.

Kome je MPP2 elektronsko fakturisanje namenjeno? 

MPP2 podržava upravljanje e-fakturama za različite tipove korisnika, kao što su:

 • Knjigovođe i agencije koje vode poreske i druge evidencije za svoje klijente;
 • Svi koji su po zakonu obavezni da primenjuju elektronsko fakturisanje (subjekti javnog sektora, subjekti privatnog sektora koji su obveznici PDV);
 • Privredni subjekti koji žele da u poslovanje uvedu e-fakture iako nisu u obavezi da to učine.

Koje su prednosti ovog rešenja?

 • Ažurnost – Softver se potpuno zasniva na važećim propisima i zvaničnim tehničkim uputstvima Ministarstva finansija. Sve promene propisa i tehničke izmene SEF-a će biti ažurno praćene besplatnim izmenama i dopunama programa.
 • Sveobuhvatno rešenje: Mnogobrojne funkcionalnosti MPP2 kao što su vođenje više preduzeća, upravljanje raznovrsnim finansijskim dokumentima, automatski obračun PDV, vođenje poreskih evidencija i mnoge druge, su proširene kreiranjem, razmenom i praćenjem e-faktura.
 • Jednostavan rad – Omogućen je veliki stepen automatizacije uz minimalan unos podataka.
 • Fleksibilnost u radu – Podešavanjem programa možete da prilagodite način rada u softveru svojim poslovnim procedurama i procesima.
 • Otvorenost – Softver je otvoren za integraciju sa drugim softverskim rešenjima.
 • CenaTroškove nabavke softvera možete prilagoditi Vašim mogućnostima i potrebama poslovanja birajući nivo funkcionalnosti i potrebne module MPP2.
 • Korisnička podrškaU slučaju potrebe na raspolaganju su vam besplatne osnovne konsultacije telefonom ili preko mejla kao i drugi komercijalni aranžmani angažovanja stručnih lica iz korisničke podrške

Tri načina razmene e-faktura 

Jednostavnim podešavanjem programa na početku rada birate jedan od predviđenih načina.

 1. Uz pomoć XML fajlova – izvoz izlaznog finansijskog dokumenta iz MPP2 u odgovarajući XML fajl koji možete učitati na SEF portalu (efaktura.gov.rs), uvoz primljene e-fakture (preuzete sa SEF-a) iz XML fajla u odgovarajuću knjigu primljenih računa u MPP2.
 2. Direktna veza sa SEF-om uz pomoć API ključa – slanje izlaznog finansijskog dokumenta iz MPP2 direktno na SEF, primanje e-fakture iz SEF-a i upis u odgovarajuću MPP2 knjigu primljenih računa.
 3. Uz pomoć informacionog posrednika – slanje MPP2 izlaznog finansijskog dokumenta putem ovlašćenog servisa Moj-eRačun, primanje elektronskog dokumenta iz istog servisa u neku od MPP2 knjiga primljenih računa.

Kod opcija 2. i 3. logika i način rada za korisnika su isti. Samo se u pozadini razlikuje kanal kojim program šalje i prima informacije.

Slanje e-faktura iz MPP2

Za svaki izabrani MPP2 finansijski dokument program pre slanja automatski formira XML e-fakturu u propisanom formatu i dodaje kao prilog izabranu verziju PDF dokumenta za štampu. Nakon što program  uspešno pošalje dokument iz MPP2, e-faktura će se pojaviti u SEF-u.

  • Dodatni prilozi – Možete odabrati i druge fajlove na Vašem računaru i njih će program takođe proslediti kao priloge uz e-fakturu. Maksimalan broj dodatnih priloga zavisi od trenutnih tehničkih ograničenja SEF-a.
  • Za klijenta u javnom sektoru – U programu definišete i dodatne neophodne podatke (minimalno – broj ugovora) i možete potvrditi da li se e-faktura automatski prosleđuje i u CRF.
  • Otkazivanje e-fakture – Svaku već poslatu e-fakturu možete po potrebi da otkažete pre nego što je Vaš klijent označi kao prihvaćenu.
  • Storniranje e-fakture – U slučaju da je potrebno, e-fakturu koja je prihvaćena od strane primaoca možete da stornirate direktno iz programa.

Prijem e-faktura u MPP2

U MPP2 u svakom trenutku imate pregled još nepreuzetih e-faktura koje su Vam zaključno sa prethodnim danom dobavljači poslali. Iz tog spiska možete izabrati jednu ili više e-faktura koje će program preuzeti i upisati u MPP2 evidencije primljenih finansijskih dokumenata.

  • Programski čarobnjak – Čarobnjak Vas vodi kroz postupak preuzimanja izabranih e-faktura sa prilozima, bilo da ih preuzimate iz XML fajla, direktno iz SEF-a ili od informacionog posrednika.
  • Pametno povezivanje – Prilikom preuzimanja e-fakture program koristi svoje „pametne“ mehanizme za uparivanje šifri artikala kod dobavljača sa Vašim šiframa artikala, kao i za prepoznavanje dobavljača iz e-fakture u šifarniku poslovnih partnera.
  • Odobravanje ili odbacivanje e-fakture – Direktno iz programa možete odobriti primljenu e-fakturu, ili je po potrebi odbaciti uz dodatnu napomenu, što će se automatski evidentirati u SEF-u.

Lokalno čuvanje

Svaku primljenu ili izdatu e-fakturu možete sačuvati kao XML fajl na računaru ili dokumentacionom sistemu na način na koji je to definisano pravilima preduzeća. Opciono e-faktura se može čuvati u MPP2 uz planiranje odgovarajućih resursa za čuvanje podataka.

Praćenje statusa e-faktura u SEF-u

Za sve primljene i izdate e-fakture MPP2 vam pruža uvid o važnim podacima, vezanim za status e-fakture u SEF-u (trenutni status, datum promene statusa i sl.).

Detaljno uputstvo za rad sa e-Fakturama u MPP2

Naručivanje

Za uvođenje elektronskog fakturisanje je minimalno potrebna licenca za MPP2 modul  Avans za fakturisanje i obračun PDV. Možete birati jedan od predviđenih nivoa funkcionalnosti: osnovni, standardni, napredni. Upravljanje e-fakturama je uključeno u sva 3 nivoa funkcionalnosti.

cenovnik

Nezavisno od elektronskog fakturisanja, uz modul Avans po želji možete naručiti i licencu za druge module koji će se sa njim integrisati. Time ostvarujete pravo na popuste, navedene u cenovniku.

Prilikom nabavke programa sa PS.IT-om sklapate ugovor o licenciranju na godinu dana.

Cenovnik – Detalji o cenama i popustima i onlajn naručivanje