Platni promet i blagajne – modul SALDO

Modul za platni promet i blagajne – SALDO – omogućava evidenciju platnog prometa na tekućim računima, uvoz izvoda iz elektronske banke, povezivanje uplata i isplata sa računima, vođenje blagajni, kreiranje virmana i njihovo elektronsko plaćanje.

Modul je namenjen

 • Preduzećima koja žele da u svakom trenutku imaju razumljive informacije o svom finansijskom stanju na računima poslovnih banaka kao i finansijsko stanje u svim blagajnama koje preduzeće vodi.

 • Preduzećima koja žele da samostalno vode evidenciju o stanju i promenama finansijskog stanja u blagajnama kao i na računima poslovnih banaka.

Funkcionalnosti modula Saldo

 • Efikasno vođenje i praćenje novčanih tokova na više tekućih računa.

 • Elektronsko bankarstvo, preuzimanje izvoda iz svih e-banking sistema koji se javljaju kod nas, kao i iz Trezora.

 • Manuelno razrešavanje stavki izvoda – uplata i isplata, povezivanje sa računima u KIR-u i KPR-u.

 • Automatsko razrešavanje uplata preko izvoda na osnovu poziva na broj.

 • Automatsko razrešavanje isplata preko izvoda na osnovu definisanih biznis procesa.
 • Blagajničko poslovanje – proizvoljan broj blagajni, dinarskih i deviznih.

 • Kreiranje dnevnika blagajne.

 • Štampanje naloga za uplatu i isplatu.

 • Kreiranje virmana za plaćanje na osnovu evidentiranih primljenih računa u knjizi primljenih računa (modul za fakturisanje i obračun PDV-a). Virmane je moguće štampati ili izvesti u elektronskom obliku pogodnom za uvoz u sve e-banking sisteme koji se javljaju u Srbiji.

 • Set izveštaja o novčanim tokovima i blagajničkom poslovanju.

Prednosti modula Saldo

 • Istovremeno vođenje više računa kod različitih banaka,

 • Uvoz izvoda platnog prometa iz banke u elektronskom obliku,

 • Automatska priprema naloga za knjiženje izvoda,

 • Kreiranje svih potrebnih blagajni u okviru preduzeća kao i njihovo vođenje i izveštavanje,

 • Praćenje prometa novčanih sredstava i finansijskog stanja na računima putem širokog skupa svih potrebnih finansijskih izveštaja,

 • Uvid u stanje svojih obaveza kao i zaduženja poslovnih partnera.

Modul Saldo moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

 • Osnovni nivo
 • Standardni nivo

 • Napredni nivo