Osnovna sredstva – modul POLIS

Modul za evidenciju osnovnih sredstava – POLIS – omogućava vođenje knjigovodstvene i poreske evidencije osnovnih sredstava, kreiranje njihovih kartica, obračun amortizacije, popis osnovnih sredstava, štampanje obrazaca i izveštaja.

Modul je namenjen

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje svojim klijentima vode poslovne knjige i evidenciju osnovnih sredstava.
 • Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju osnovnih sredstava.

Funkcionalnosti modula Polis

 • Kreiranje kartica osnovnih sredstava.
 • Knjigovodstvena i poreska evidencija osnovnih sredstava.
 • Evidencija povećanja i smanjenja vrednosti osnovnih sredstava.
 • Evidencija otuđenja i otpisa osnovnih sredstava.
 • Praćenje po lokacijama, organizacionim jedinicama, računopolagaču.
 • Pojedinačni ili grupni obračun knjigovodstvene amortizacije, po proporcionalnom ili degresivnom metodu.
 • Obračun poreske amortizacije i kreiranje OA obrasca.
 • Evidencija revalorizacije osnovnih sredstava.
 • Vodjenje osnovnih sredstava po nomenklaturnim grupama.

 • Izrada popisa osnovnih sredstava, štampanje popisne liste, evidencija popisnog viška i popisnog manjka.

 • Izrada PK obrasca.

 • Praćenje istorije promana amortizacione stope, organizacione jedinice i računopolagača osnovnog sredstva.

 • Set izveštaja i pregleda osnovnih sredstava po definisanim atributima.
 • Mogućnost evidencije alata i sitnog inventara kroz formu kartice osnovnog sredstva.

Modul Polis moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

 • Standardni nivo

 • Napredni nivo