PDF uputstva

Kratko početno uputstvo za korišćenje programa MPP2

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za preknjižavanje 2021

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za instalaciju MPP 2.3

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za instalaciju MPP 2.4

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za ažuriranje programa MPP 2.3

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za brzo umrežavanje programa MPP 2.3

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za učitavanje licencnog ključa

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za podešavanje 2SV „2-Step Verification“ na gmail nalozima

Pregledaj
Pregledaj

Podešavanje načina dodeljivanja brojeva dokumenata prilikom prelaska u narednu poslovnu godinu

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad sa sa pojedinačnom i zbirnom evidencijom PDV

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad sa e-Fakturama

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za vođenje nabavki od poljoprivrednika 2018

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za vođenje prometa iz oblasti građevinarstva 2018

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za vođenje uvoza usluga 2018

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za vođenje uvoza koji podleže carini 2018

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za vođenje prometa sekundarnih sirovina 2018

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad sa novim PDV evidencijama

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad u programu u skladu sa izmenama Zakona o PDV-u od 15. oktobra 2015. god.

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za formiranje finansijskih izveštaja

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za preknjižavanje 2021

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za isplatu zarada - Covid-19

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za izradu i podnošenje PPP PD prijave

Pregledaj
Pregledaj

Istraživanje o strukturi zarada - uputstvo za popunjavanje iz programa

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za obračun računovodstvene i poreske amortizacije za 2019. godinu

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za otvaranje - zatvaranje knjiga

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad u modulu Nalog za službeni put

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad u dodatnom modulu modulu za preuzimanje elektronskih dokumenata (SEF/ESF)

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad u dodatnom modulu Šank lista

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za rad u dodatnom modulu Planiranje budžeta

Pregledaj
Pregledaj