Robno-materijalno knjigovodstvo – modul KAL

Modul za robno-materijalno knjigovodstvo – KAL – omogućava vođenje robno-materijalnog knjigovodstva, artikala, cenovnika, kreiranje dokumenata i izveštaja o stanju i prometu artikala.

Modul je namenjen

 • Knjigovođama i knjigovodstvenim agencijama, koje za svoje klijente vrše usluge evidencije robno-materijalnog knjigovodstva.
 • Preduzećima koja samostalno vode evidenciju o stanju i promenama zaliha artikala.

Funkcionalnosti modula Kal

 • Evidencija robno materijalnog prometa po magacinima.
 • Mogućnost kreiranja većeg broja magacina: magacin sirovina i repromaterijala, magacin gotovih proizvoda, magacin veleprodajni, maloprodajni itd…
 • Kreiranje artikala po magacinima sa predefinisanom poreskom stopom, mogućnost definisanja kategorizacija i kategorija artikala, kao i nekih dodatnih atributa koji se vezuju za artikal.

 • Mogućnost vođenja prometa u magacinima po: prosečnoj nabavnoj ceni, prodajnoj ceni, prodajnoj ceni sa porezom, planskoj ceni, ceni koštanja, fifo metodi.
 • Izrada Kalkulacije, dinarske i devizne, mogućnost automatske raspodele dodatnih troškova, zaračunavanjа akciza i otpada.
 • Manuelna i automatska izrada nivelacija cena.
 • Izrada robno-materijalnih dokumenata:

  • Prijemnica, Otpremnica,
  • Međumagacinski prenos,
  • Trebovanje, Utrošak, Otpis,
  • Predaja proizvoda,
  • Povraćaj materijala,
  • Povraćaj robe dobavlјaču,
  • Povraćaj robe od kupca, dinarski i devizni,
  • Revers, Povraćaj reversa,
  • Otkupni list,
  • Prijem dorade.
 • Evidencija robno materijalnog prometa u KEP knjizi.
 • Izrada popisa artikala, utvrđivanje popisnog viška i manjka.
 • Definisanje minimalnih količina artikala u magacinu
 • Konvertovanje mernih jedinica prilikom evidencije ulaza artikala kroz kalkulaciju i prijemnicu.

 • Set izveštaja:

  • Stanje zaliha,
  • Lager lista,
  • Evidencija prometa,
  • Kartica artikla,
  • Promet artikla u magacinu po kategorijama artikala, kategorijama partnera, organizacionim jedinicama, dodatnim analitikama.
 • Automatsko otvaranje početnog stanja magacina za narednu godinu.

Modul Kal moguće je licencirati kroz sledeće nivoe programa:

 • Osnovni nivo
 • Standardni nivo

 • Napredni nivo