Video uputstva

Postupak zatvaranja poslovnih knjiga i otvaranje početnog stanja u finansijskom knjigovodstvu

Pregledaj
Pregledaj

Kreiranje finansijskih izveštaja

Pregledaj
Pregledaj

Izlazni računi - avansne uplate i konačni račun

Pregledaj
Pregledaj

Srazmerni poreski odbitak

Pregledaj
Pregledaj

Nabavka od poljoprivrednika član 34 Zakona o PDV-u. Deo 7. POPDV

Pregledaj
Pregledaj

Turističke agencije član 35. deo 4.1 PO PDV obrasca

Pregledaj
Pregledaj

Princip rada sa izdatim delimičnim isporukama

Pregledaj
Pregledaj

Dati avans i konačni račun za promet sekundarnih sirovina od 1.7.2018.

Pregledaj
Pregledaj

Promet sekundarnih sirovina od 1.7.2018.

Pregledaj
Pregledaj

Opšte uputstvo za rad sa novim PDV evidencijama

Pregledaj
Pregledaj

Uvoz usluga - uvoz bez carine

Pregledaj
Pregledaj

Uvoz sa carinom

Pregledaj
Pregledaj

Avans i konačni račun za uvoz usluga

Pregledaj
Pregledaj

Primljeni računi za dobra i usluge u građevinarstvu - Avansni i Konačni račun

Pregledaj
Pregledaj

Promet dobara i usluga u građevinarstvu član 10.

Pregledaj
Pregledaj

Promet građevinskih objekata - poreski dužnik isporučilac

Pregledaj
Pregledaj

Promet građevinskih objekata - poreski dužnik primalac

Pregledaj
Pregledaj

Devizna kalkulacija

Pregledaj
Pregledaj

Opšte uputstvo za rad u modulu Kal

Pregledaj
Pregledaj

Formiranje početnog stanja na osnovu popisa iz prethodne godine

Pregledaj
Pregledaj

Postupak rada u veleprodajnom magacinu

Pregledaj
Pregledaj

Postupak rada u maloprodajnom magacinu

Pregledaj
Pregledaj

Devizna kalkulacija

Pregledaj
Pregledaj

Opšte uputstvo za rad u modulu Pogon

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za obračun računovodstvene i poreske amortizacije za 2019. godinu

Pregledaj
Pregledaj

Godišnji obračun amortizacije i popis osnovnih sredstava

Pregledaj
Pregledaj

Osnovne postavke u programu i obračunski parametri

Pregledaj
Pregledaj

Obračun zarade i naknade i kreiranje PD prijave

Pregledaj
Pregledaj

Kreiranje izmenjene PD prijave

Pregledaj
Pregledaj

Akontacija i konačni obračun zarade

Pregledaj
Pregledaj

Obračun i isplata uvećanja koje ima karakter zarade

Pregledaj
Pregledaj

Nalog za plaćanje i knjiženje MRS 2014

Pregledaj
Pregledaj

Nalog za plaćanje i knjiženje - ISIB

Pregledaj
Pregledaj

Slanje obračunskih listića na e-mail

Pregledaj
Pregledaj

Evidencija proizvodnje - Šank lista

Pregledaj
Pregledaj

Uputstvo za učitavanje licencnog ključa

Pregledaj
Pregledaj