Obračun zarada i naknada – TOTAL S

Total S je program PS.IT-a za obračun zarada, naknada i drugih primanja u koji su ugrađene godine iskustva u razvoju ovih vrsta programa.
Program je razvijan na osnovu uvida u proces rada velikog broja preduzeća i agencija kao i na osnovu sugestija korisnika.

Softver za obračun zarada i naknada Total S zauzima vodeće mesto na domaćem tržištu među gotovim softverskim rešenjima u ovom segmentu poslovanja.
Prvu verziju ovog softverskog modula je Privredni savetnik – Informacione tehnologije razvio 2004. godine kao deo šireg poslovno-računovodstvenog softverskog paketa, ali je veoma brzo Total pokazao kapacitet da zadovolji potrebe velikog broja vrlo različitih preduzeća.

Tokom prethodnih nekoliko godina, PS.IT-ov modul za obračun zarada i naknada je proširio i poboljšao svoju funkcionalnost, pouzdanost i prilagodljivost potrebama konkretnih korisnika da bi zauzeo vodeću poziciju među softverskim rešenjima iz ovog domena.

Karakteristike modula

 • Jednostavan je za upotrebu i zahteva minimalnu obuku

 • Baziran je na savremenim softverskim rešenjima, što omogućava visoke performanse i u računarskim mrežama sa slabijim klijentskim računarima (pogledati minimalne zahteve),

 • Može da se integriše sa drugim programima iz PS.IT edicije Mali poslovni programi,
 • Osim licenci za korišćenje operativnog sistema, ne zahteva druge licence.

Načini obračuna zarada koje program poseduje

 • Radna lista koja se bazira na ugovorenoj osnovnoj bruto zaradi i koja sadrži sve uobičajene tipove radnih sati (redovan rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor…).
 • Radna lista koja se bazira na ugovorenoj osnovnoj neto zaradi i koja sadrži sve uobičajene tipove radnih sati (redovan rad, prekovremeni rad, bolovanje, godišnji odmor…).
 • Radna lista kod koje je početna veličina ciljna bruto zarada za uobičajen radni učinak (osnovna zarada + minuli rad + regres + novčana naknada za topli obrok).
 • Radna lista kod koje je početna veličina ciljna neto zarada za uobičajen radni učinak (osnovna zarada + minuli rad + regres + novčana naknada za topli obrok).
 • Obračun doprinosa bez isplate zarade.
 • Obračun doprinosa osnivača koji nisu zaposleni.
 • Obračun zarade licima upućenim na rad u inostranstvo.
 • Obračun lične zarade preduzetnika.
 • Obračun naknade troškova zaposlenima (prevoz, službeni put…).
 • Obračun privremenih i povremenih poslova:

  • za penzionere,
  • za nezaposlena lica,
  • rad preko omladinske zadruge do 26 godina.
 • Obračun naknada koje se refundiraju od države:

  • bolovanje na teret fonda,
  • porodiljsko odsustvo,
  • isplata invalidima II ili III kategorije.

Dodatni parametri koji se mogu koristiti kod obračuna zarada

 • Koeficijentima radnog mesta ili ugovorenim iznosima zarada (dinarskim ili deviznim). Ugovorena zarada se može definisati na mesečnom, dnevnom ili nivou sata rada. Postoji podrška za promenu iznosa ugovorene zarade tokom obračunskog perioda (meseca).
 • Obustavama zadatim kao iznos (dinarski ili devizni).
 • Obustavama zadatim kao procenat od neto/bruto zarade.
 • Kreditima (dinarskim ili deviznim).

 • Dobrovoljnim dodatnim PIO koje isplaćuje poslodavac i/ili koje uplaćuje zaposleni.

 • Uvid u stanje svojih obaveza kao i zaduženja poslovnih partnera.

 • Bonusima na zaradu u bruto i neto iznosu (dinarski ili devizni)

 • Procentualnim uvećanjima zarade.

 • Ostalim nenovčanim primanjima (korišćenje službenog automobila, mobilnog telefona u privatne svrhe, topli obrok koji se dobija „u naturi“).

Ostali obračuni koje program sadrži

Program sadrži obračune za sve vrste ugovora:

 • Autorski ugovor;

 • Ugovor o delu;

 • Dopunski rad;

 • Stručno usavršavanje;

 • Naknade članovima upravnog i nadzornog odbora;

 • Prihod sportista ili sportskih stručnjaka;

 • Prihode od neregistrovane delatnost;

 • Otkup poljoprivrednih proizvoda;

 • Otkup sekundarnih sirovina;

 • Nagrade licima koja nisu zaposlena kod isplatioca;

 • Naknade troškova licima van radnog odnosa;

 • Naknada hraniteljima;

 • Učešće u dobiti zaposlenih;

 • Pravo svojine, naslednik autorskog prava (obuhvata dve vrste prava: autorsko pravo i pravo industrijske svojine).

Takođe, u programu mogu da se rade obračuni ostalih prihoda:

 • prihoda od kapitala,

 • zakupa pokretnih ili nepokretnih dobara,

 • dobitaka od igara na sreću,

 • prihoda od kamata

 • stipendija, studentskih kredita, hranarina,

 • otpremnina,

 • isplata licima koja nisu zaposlena kod isplatioca.

U skladu sa novim zakonskim izmenama, u programu Total S omogućeno je:

 • kreiranje PPP-PD – Pojedinačne poreske prijave,

 • izvoz PPP-PD prijave u elektronskom obliku (xml fajl),

 • uvoz i predaja PPP-PD prijave preko portala ePorezi, Poreske uprave,

 • kreiranje virmana sa dobijenim pozivom na broj odobrenja, Poreske uprave.