Korisnička podrška

Podrška korisnicima u radu sa našim softverskim rešenjima je važan segment ponude Privrednog savetnika – Informacione tehnologije. Pored osnovne podrške koju korisnik može dobiti putem telefona ili e-maila, Privredni savetnik – Informacione tehnologije ima razvijen sistem za pružanje podrške i u slučajevima kada se problem sa kojim se korisnik softvera suočio ne može rešiti jednostavnom komunikacijom.

Angažovanje korisničke podrške PS.IT-a obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 50 evra (bez PDV) za početni sat i 25 evra (bez PDV) za ostale započete sate, po zvaničnom srednjem kursu na dan fakturisanja usluge, dok angažovanje korisničke podrške van radnog vremena, po zahtevu korisnika, radnim danima pre 8:00 i posle 17:00 časova, kao i vikendom, obračunava se po efektivno angažovanom satu po ceni od 50 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Korisnici koji se nalaze više od 20 kilometara od centra Beograda, snose troškove puta i boravka lica sertifikovanog za pružanje korisničke podrške na lokaciji kod korisnika, a prvi sat intervencije plaćaju po ceni narednog sata. Troškovi puta dodatno se naplaćuju po ceni od 0,4 evra (bez PDV) po kilometru.

Postoji i mogućnost intervencije „na dalјinu“ pomoću programa Team Viewer, koji omogućava pružanje korisničke podrške pristupom preko interneta računaru korisnika. Cena intervencije korišćenjem programa Team Viewer u toku radnog vremena iznosi 25 evra (bez PDV), a van radnog vremena PS.IT-a po ceni od 50 evra (bez PDV) za svaki započeti sat.

Ukoliko korisnik programa MPP2 želi da se izvrši neka od navedenih intervencija korisničke podrške PS.IT-a, potrebno je da pošalje zvaničan zahtev na mejl kontakt@psit.rs ili podrska@psit.rs, u kome je potrebno da se navede koju vrstu intervencije korisnik želi, na koji način želi da interencija bude izvršena i predloži termin kada bi se intervencija obavila. Nakon toga, lica iz korisničke podrške kontaktiraju korisnika i dogovaraju datum i vreme intervencije u zavisnosti od slobodnih termina.

Cenovnik korisničke podrške

Na lokaciji

501h
 • U toku radnog vremena
 • Prvi započeti sat

Na lokaciji

251h
 • U toku radnog vremena
 • Svaki naredni započeti sat

Na lokaciji

501h
 • Van radnog vremena
 • Po hitnom postupku, svaki započeti sat

Udaljeni pristup

251h
 • U toku radnog vremena
 • Po započetom satu

Udaljeni pristup

501h
 • Van radnog vremena ili po hitnom postupku
 • Po započetom satu

Podrška konsultanta

451h
 • U toku radnog vremena
 • Po započetom satu

Podrška konsultanta eksperta

601h
 • U toku radnog vremena
 • Po započetom satu
Angažovanje se evidentira na radnom nalogu koji potpisuju korisnik i odgovorno lice iz PS.IT-a i koji predstavlјa osnov za fakturisanje usluge. Cena usluga je data u evrima bez uračunatog PDV-a. Plaćanje se vrši u dinarskoj protivvrednosti po srednjem kursu NBS na dan izdavanja računa.