Dragi korisnici,

Izašla je nova verzija programa za zarade i naknade Total S (verzija 2.3.20119.1) u kojoj je sadržana novina koja se odnosi na korišćenje namenskih sredstava od države prilikom isplate zarada.

Mi smo za vas pripremili i uputstvo za rad sa ovim novim opcijama:
Uputstvo za isplatu zarada – Covid-19

Uputstvo je namenjeno za isplatu zarada od dobijenih namenskih sredstava države povodom vanrednog stanja izazvanog bolešću Covid-19.
Ovo uputstvo se isklјučivo odnosi na novi način plaćanja, tj. raspodele koji deo sredstava se isplaćuje sa namenskog računa, a koji deo sa sopstvenog računa. Ne odnosi se na način obračuna, tj. plate se obračunavaju kao i do sada.
Ukoliko imate neke sugestije, slobodno nam se obratite.

Vaš PS.IT