Ukoliko Vaš računar na kome je instaliran MPP nije povezan sa internetom, ili iz drugih razloga ne koristite MPP2 servis “Centar za ažuriranje”, najnovije fajlove za važeću verziju MPP 2.3 možete preuzeti na sledećem linku: 2.3.19335.2.zip

Nakon preuzimanja ZIP arhive raspakujte je i sve fajlove kopirajte preko postojećih u folder u kome je instaliran MPP2.2. Najčešće je to C:\Program Files\PSIT\MPP 2.3.

Vodite računa da zbog Vaše računarske zaštite i preuzimanja sa interneta ovi fajlovi ne budu blokirani.