Cloud poslovni programi – CPP

CPP je praktično PS.IT-ov softver MPP2 na cloud serveru kompanije YUNET, kojem se sa klijentskih računara pristupa putem VPN-a.
Krajnju prodaju softvera CPP vrši kompanija YUNET sa kojom se potpisuje ugovor o korišćenju programa. Plaćanje se vrši na mesečnom nivou, licenciraju se svi moduli iz jednog nivoa (osnovni, standardni, napredni), a pojedinačno je moguće licencirati modul za obračun zarada, kadrovsku evidenciju, evidenciju proizvodnje itd.

Pored cene licence programa CPP, koja je na godišnjem nivou približno ista kao i cena programa MPP2, mesečno se plaća i hosting, tj. VPS + Windows server licenca, gde postoje varijante za do 5 istovremenih pristupa, za do 10 istovremenih pristupa i za više od 10 pristupa.

YUNET garantuje za bezbednost podataka i vrši arhiviranje celokupnog sistema.

  • Online pristup više korisnika istovremeno sa bilo koje geografske lokacije

  • Dostupnost – SLA 99.98%

  • Brzina odziva – 100Mbps mrežni port

  • Security – Pristupanje vašim podacima vrši preko zaštićenih/kriptovanih komunikacionih kanala u okviru vaše Internet konekcije (VPN)

  • Backup

  • Mesečno plaćanje – Period licenciranja i naplate je na mesečnom nivou na osnovu zvaničnog cenovnika, sa otkaznim rokom od 60 dana. Korisnik u svakom trenutku može da otkaže korišćenje servisa.